Pro vstup do eLearningového kurzu je nutné přihlásit se.


Detail projektu či výukové aktivity

Přijede k nám Harry Potter

Harry Potter přijede do ČR na pětidenní dovolenou. Seznamte jej s naší krásnou a kouzelnou zemí - především s místem, ve kterém žijete. Připravte pro něj zajímavý program na celých pět dní jeho pobytu u nás.

Vložil(a):
Ja Erudis, o.p.s. ono (Detail uživatele)
Autor(ři):
Mgr. Jana Vacková Hezinová, Mgr. Věra Skokanová, Mgr. Dagmar Molzerová, Lenka Pokorná; ZŠ Telč, Masarykova 141
Hodnocení:
(2 hlasy)

Další informace

Délka trvání: jeden den
Věk: 10 - 13 let
Průřezová témata:
 • Osobnostní a sociální výchova (OSV)
 • Multikulturní výchova (MuV)
 • Environmentální výchova (EV)
Předměty:
 • Český jazyk
 • Cizí jazyk
 • Občanská nauka
 • Rodinná výchova
 • Zeměpis
 • Dějepis
 • Přirodopis
Dovednosti:
 • práce s informačními zdroji
 • rozšíření kooperatvních dovedností žáků
Oborové cíle:
 • rozšíření slovní zásoby v cizím jazyce a motivace žáků k dalšímu učení
 • prohloubení vztahu žáků k našemu regionu i znalostí o této oblasti

Popis projektu či výukové aktivity

Úvodní evokační a organizační část

 

“Představení“ postavy Harryho Pottera - přibližně 14 dní před zahájením vlastního projektového dne jsme věnovali 1 hodinu literatury rozhovoru a diskusi o autorce a o postavě Harryho Pottera. V následující hodině cizího jazyka děti překládaly dopis od Harryho Pottera (viz příloha Dopis - aj a Dopis - nj) a byly seznámeny s projektem. Poté byly rozděleny do skupin a seznámeny se zadáním úkolů (viz příloha Úkoly). Byly vyzvány k tomu, aby se ve skupinách (podle zadání svých úkolů) domluvily, kdo přinese jaké pomůcky na projektový den. Na závěr bylo třeba, aby skupiny napsaly odpověď na Harryho dopis (AJ/ NJ).

Realizační část

 

Projektový den - harmonogram

8,00 - 8,30 - instrukce, stanovení pravidel, motivační rozhovor nad shromážděnými materiály, zodpovězení dotazů
8,30 - 10,45 - samostatná práce skupin, plnění zadaných úkolů, příprava na prezentaci
10,55 - 11,40 - prezentace výsledků práce jednotlivých skupin
12,00 - 12,45 - hodnocení a sebehodnocení práce skupin i jednotlivců

Další využití výstupů projektového dne:
Jde především o výstupy z cizího jazyka a zeměpisu, se kterými se pracovalo ještě v následujících hodinách, aby si shromážděné a zpracované informace mohli žáci zapamatovat a používali je i v jiném kontextu.

Závěrečná reflexe projektu

 

Velmi důležitá byla motivační hodina, při které se nám podařil vzbudit zájem žáků o připravovaný projekt. Žáci se začali aktivně zajímat o knihy s postavou H. Pottera (četba, plakáty, třídní nástěnka, kostýmy postav).
Na samotný den projektu se žáci velmi těšili. Při přípravě projektu jsme si neuvědomili, že úkoly jsou pro žáky velice široké a během projektového dopoledne jsme museli jednotlivé skupiny usměrňovat a vést správným směrem. Původní verzi jsme proto upřesnili a konkretizovali.
Děti byly s touto formou výuky spokojeny, učily se společné komunikaci, spolupráci, vzájemné toleranci, vyhledávání informací a prezentaci výsledků své práce.


Pomůcky cíle:
 • encyklopedie, internet, učebnice zeměpisu, atlas, mapa Vysočiny, knihy o Harry Potterovi a úryvky z nich, slovník AJ
 • 1. skupina – informační brožury o Telči (pohledy, mapy, slovník)
 • 2. skupina – kostýmy k hraní scénky rodina
 • 3. skupina – materiály o hokeji, o Sazka aréně v Praze, mapa Prahy
 • 4. skupina – mapy Telče a okolí + vyučující přinesl plastickou mapu Telče
 • 5. skupina – výtvarné pořeby, čtvrtky A3 apod.

Přílohy

Dopis - aj

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 4347x

Dopis - nj

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 3938x

Úkoly

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 4696x

Motivační text 1

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 4937x

Motivační text 2

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 4150x

Motivační text 3

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 4598x

Motivační text 4

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 4538x

Motivační text 5

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 4632x

Komentáře

Počet komentářů: 0 Zobrazit komentáře