Pro vstup do eLearningového kurzu je nutné přihlásit se.


Detail projektu či výukové aktivity

Povinná výbava cyklisty

Výuková jednotka, ve které si mají žáci zopakovat pravidla silničního provozu a seznámit s povinnou výbavou
cyklisty. Smyslem je uvědomění si nutnosti povinné výbavy nejen z hlediska dodržování pravidel silničního provozu, ale také ochrany zdraví svého a svého okolí.

Vložil(a):
Mgr. Hana Klicperová (Detail uživatele)
Autor(ři):
Mgr. Hana Klicperová
Škola:
Základní škola Na Habru, Hořice, Jablonského 865, okres Jičín - Hořice, Jablonského 865 - (Detail školy)
Hodnocení:
(0 hlasů)

Další informace

Délka trvání: jedna vyučovací hodina
Věk: 7 - 10 let
Průřezová témata:
 • Osobnostní a sociální výchova (OSV)
 • Výchova demokratického občana (VDO)
Předměty:
 • Jazyková prvouka
Dovednosti:
 • kompetence k učení - hrou Riskuj! je možné si zopakovat zábavnou formou učivo, třídění poznatků dle funkce  a důležitosti
 • kompetence komunikativní - práce ve skupině
 • kompetence sociální a osobní - dodržování pravidel silničního provozu
 • kompetence občanská - spolupráce se spolužákem
Oborové cíle:
 • Cíl: Seznámení a naučení se povinné výbavy cyklisty nejen v kontextu dodržování pravidel silničního provozu, ale také ochrany zdraví a života svého i okolí.
 • Rozvoj kompetence spolupráce ve skupině, třídění poznatků, hledání souvislostí.

Popis projektu či výukové aktivity

Motivační část

 

  Evokace - 12 minut
 ·       Rozdělení do skupin (po 3 nebo 4 ) pomocí pojmů z prvouky 2. třídy – příloha 1  
·       Hra Riskuj! – příloha 2
zvolte otázku za libovolný počet bodů
po přečtení otázky máte 10 s. na odpověď
  ( nemusíte se hlásit )
počítá se první odpověď
za správnou odpověď se body přičítají, za špatnou odečítají

                         Vítězná skupina dostává odměnu dle uvážení učitele.

Realizační část

Sběr informací (8 minut)

·       Napište ve skupině, co patří k výbavě cyklisty. Časový limit 3 minuty.
·       Vítězná skupina z předešlé hry čte své nápady, ostatní si odškrtávají.
·       Má nějaká skupina něco navíc?
·       Co se domníváte, že z uvedených pomůcek a věcí patří do povinné výbavy cyklisty ? – příloha 3

 

Rozdělení povinné výbavy podle funkce. (5 minut)
 
·       Napište ve skupině ke každé povinné pomůcce k čemu slouží.Časový limit 3 minuty.
- ochrana před zraněním, spolehlivé ovládání kola, lepší viditelnost
 

Evaluační část

 

  Práce s pracovním sešitem ( pracovním listem). – příloha 4 ( 10minut)
 
Reflexe. – příloha 5 (10 minut)
·       Vyplňte tabulku – vím, chci vědět, dozvěděl jsem se
·       Dle času/uvážení učitele společně přečíst nebo vystavit ve třídě
 
 


Pomůcky cíle:
 • Pomůcky:  kartičky pro rozdělení do skupin ( příloha 1 ), kartičky pro hru Riskuj! ( příloha 2 ), povinná výbava cyklisty ( příloha 3 ), pracovní list pro každého žáka ( příloha 4 ) nebo pracovní sešit, list Reflexe ( příloha 5 ), volné listy papíru pro skupiny, fixy
 • Použitá literatura: Stará J., Dvořáková M., Frýzová I. – Prvouka pro 3.roč. ZŠ, pracovní sešit, nakladatelství Fraus 2009
 • Obrázek cyklistky ( příloha 4 ): webové stránky – skolakov3a.sweb.cz

Přílohy

Příloha 1 - 5

Poslední aktualizace 16.06.2011, staženo 2407x

Komentáře

Počet komentářů: 0 Zobrazit komentáře