Pro vstup do eLearningového kurzu je nutné přihlásit se.


Detail projektu či výukové aktivity

Projekt Rodinná dovolená

Jedná se o týdenní projekt, skládající se ze dvou částí (teoretické a praktické). V teoretické části projektu žáci ve skupinách připraví podle předem zadaných kritérií kompletní program rodinné dovolené ve vybraném regionu ČR (výstupem bude brožura a prezentace). Praktická část bude vyplněna výstupem do krajiny. Jejím poznáváním žáci zjistí, že i oni sami dle vlastní zkušenosti mohou připravit trasu (místa) dovolené.   

Vložil(a):
Pavel Kubíček (Detail uživatele)
Autor(ři):
Mgr. Pavel Kubíček, Mgr. Ivo Chocholáč
Škola:
Základní škola Na Habru, Hořice, Jablonského 865, okres Jičín - Hořice, Jablonského 865 - (Detail školy)
Hodnocení:
(0 hlasů)

Další informace

Délka trvání: jeden týden
Věk: 12 - 18 let
Průřezová témata:
 • Osobnostní a sociální výchova (OSV)
 • Environmentální výchova (EV)
 • Mediální výchova (MeV)
Předměty:
 • Český jazyk
 • Matematika
 • Zeměpis
 • Ostatní
Dovednosti:
 • •   samostatně či ve dvojici zpracovává práci rozsáhlejšího formátu a charakteru
 • •   rozdělí si ve skupině úkol na části a přijme svou část, včetně zodpovědnosti za její plnění
 • •   při práci si zajistí podmínky (materiál, prostor, nástroje)
 • •   stanoví si společně se spolupracujícím časový harmonogram plnění úkolu
 • •   vyhodnotí a obhájí, který z použitých zdrojů je pro danou situaci (problém) nejefektivnější
 • •   reflektuje a hodnotí práci svého týmu podle kritérií
 • •   vyjádří vlastními slovy obsah získaných informací a to uceleně a srozumitelně
 • •   asertivně obhajuje vlastní práci
Oborové cíle:
 • •   dle předem zadaných kritérií připravit kompletní program rodinné dovolené ve vybraném regionu ČR (výstupem je brožura a prezentace před mladšími spolužáky)

Popis projektu či výukové aktivity


Pomůcky cíle:
 • •   žáci mohou čerpat z dostupných internetových zdrojů, encyklopedií o ČR, turistických map, učebnic zeměpisu apod. (závisí na tom, co si skupiny seženou + co je k dispozici ve škole).

Přílohy

projekt Rodinná dovolená

Poslední aktualizace 25.06.2011, staženo 2542x

Projekt Rodinná dovolená - vzorový příklad

Poslední aktualizace 25.06.2011, staženo 2449x

Komentáře

Počet komentářů: 0 Zobrazit komentáře