Pro vstup do eLearningového kurzu je nutné přihlásit se.


Detail projektu či výukové aktivity

Zvířátkový den

Seznámení s domácími mazlíčky svých spolužáků. Uvědomění si biotopů - prostředí, v němž živočichové žijí. Vytvoření výukových plakátů.

Vložil(a):
Mgr. Klára Morávková (Detail uživatele)
Autor(ři):
Mgr. Klára Morávková
Škola:
Základní škola Na Habru, Hořice, Jablonského 865, okres Jičín - Hořice, Jablonského 865 - (Detail školy)
Hodnocení:
(0 hlasů)

Další informace

Délka trvání: jeden den
Věk: 7 - 12 let
Průřezová témata:
 • Osobnostní a sociální výchova (OSV)
 • Environmentální výchova (EV)
Předměty:
 • Český jazyk
 • Přírodověda
 • Matematika
 • Výtvarná výchova
 • Pracovní činnosti
Dovednosti:
 • Kompetence sociální (týmová práce, určení rolí v týmu), posilování pozitivního klimatu ve třídě (spolupráce dětí i mimo jednotlivé skupiny).
 • Kompetence k řešení problémů (nacházení řešení při výrobě výukových plakátů, třídění obrázků).
 • Kompetence pracovní (plnění zadaného úkolu, spolupráce), otevřenost školy - spolupráce s rodinou
Oborové cíle:
 • Osvojení si práce ve skupině, určení pravidel skupinové práce.
 • Získání poznatků o živočiších z různých biotopů, přiřazování živočichů dle místa výskytu.
 • Naučit se srozumitelně informovat ostatní spolužáky o svých poznatcích - předávat vědomosti.
 • Rozvoj schopnosti přijímat nové poznatky.

Popis projektu či výukové aktivity

Motivační část

Přípravná fáze


 1. Informovat rodiče o projektu a požádat o spolupráci. Rodiče doma pomůžou dětem vystříhat reálné obrázky (fotografie) z časopisů. Mohou je již roztřídit do skupin:
 • Zvířata ve vodě a u vody
 • Zvířata v lese
 • Zvířata v ZOO
 • Zvířata doma a na statku

(Třídění není podmínkou - i žáci 1. třídy zvládnou tuto činnost samostatně ve třídě; jen je potřeba připočíst asi 15 - 20 min na tuto činnost.)

2. Požádat rodiče o "donešení" domácího mazlíčka v den projektu (využili jsme školní dvůr) na určenou hodinu. (+ Předem informovat o zodpovědnosti - každý si zodpovídá za svého "mazlíčka".)

Motivační fáze

V průběhu týdne děti informovat o projektu, připomenout vystřihování obrázků. Předem děti seznámit na co obrázky potřebují - budou z nich vytvářet výukové plakáty (neodnesou si je zpět domů). Žák, jehož rodiče se účastní druhé části projektu, si předem promyslí, jak bude děti seznamovat se svým zvířátkem - jak se jmenuje, "co to je", jak se o něj doma stará.

 

Realizační část

Použité metody:
 • VÝUKOVÝ PLAKÁT

1. Výroba výukových plakátů

 • rozdělení žáků do 4 skupin + připravení pracovního místa pro každou skupinu, určení rolí ve skupině
 • rozdělení (vylosování) témat (biotopů) jednotlivým skupinám
  • Zvířata ve vdoě a u vody
  • Zvířata v lese
  • Zvířata v ZOO
  • Zvířata doma a na statku
 • roztřídění obrázků od všech žáků do jednotlivých skupin
 • seznámení žáků se způsobem výroby výukového plakátu, ujištění se pochopení zadaného úkolu
 • příprava pomůcek (balicí papír, lepidla, pastelky, fixy, voskové barvy)
 • vlastní výroba plakátů (asi 40 min.)

2. Hodnocení práce ve skupinách

 • každá skupina (žák) se vyjádří, jak se jim pracovalo
 • každý žák si z plakátu jeho skupiny vybere jednoho živočicha a řekne ostatním, co o něm ví (spolužáci ho pak mohou doplnit) - asi 20 min.

3. Ukázka domácích mazlíčků

Na smluveném místě rodiče ukáží přinesené domácí mazlíčky. Děti postupně ostatní spolužáky informují o péči o své zvířátko, rodpovídají dotazy od spolužáků. Pokud rodiče svolí, mohou si pohladit zvířátko (pozor na alergie).

4. Překvapení

Ukázka agility - výcvik + běh psa s psovodem v parkuru.

Evaluační část

Povídání si s dětmi ve třídě o projektu: Co se dozvěděly nového, co je zaujalo, které zvířátko se jim líbilo... (Dle času mohou i výtvarně zpracovat.)


Pomůcky cíle:
 • balicí papír, lepidla, pastelky, voskové barvy, fixy, izolepa, obrázky živočichů (přinesou žáci)

Komentáře

Počet komentářů: 0 Zobrazit komentáře