Pro vstup do eLearningového kurzu je nutné přihlásit se.


Detail projektu či výukové aktivity

Meteorologická stanice

Cílem projektu je seznámit žáky s prací meteorologa a teoreticky i prakticky si ji vyzkoušet. Po získání informací, co všechno práce meteorologa obnáší a jaké ukazatele meteorolog sleduje, žáci vyhodnotí, co by bylo možné  měřit v podmínkách školy. Sestrojí si vlastní meteorologickou stanici, umístí ji na vhodném místě a budou v týdenních intervalech sledovat a zapisovat naměřené hodnoty (teplotu, srážky, vítr, tlak,…). Data budou porovnávat s hodnotami z jiných míst ČR či s údaji z předcházejících let (vypracují tabulku či graf).

Vložil(a):
mgr. Pavel Kubíček (Detail uživatele)
Autor(ři):
Mgr. Pavel Kubíček
Škola:
Základní škola Na Habru, Hořice, Jablonského 865, okres Jičín - Hořice, Jablonského 865 - (Detail školy)
Hodnocení:
(0 hlasů)

Další informace

Délka trvání: více než jeden týden
Věk: 12 - 18 let
Průřezová témata:
 • Environmentální výchova (EV)
Předměty:
 • Matematika
 • Zeměpis
 • Pracovní činnosti
 • Ostatní
Dovednosti:
 •    žák je spoluodpovědný za přidělenou práci
 •    žák se podílí na umístění, případně zhotovení měřících přístrojů
 •    měří a dále zaznamenává a zpracovává naměřené hodnoty a dále je zpracovává na PC
Oborové cíle:
 •    žák se seznámí s prací meteorologa, sám zjišťuje hodnoty, porovnává je a vyhodnocuje, porovnává je s oficiálními zdroji

Popis projektu či výukové aktivity

Motivační část

 

 Motivační a organizační část
 • Motivace – jedná se o praktickou, dlouhodobou činnost, pozorující místní podmínky, bude probíhat v rámci výběrového dějepisno-zeměpisného semináře určeného pro žáky 7. a 8. ročníku
 •  Zadání pravidel práce – společné určení, jak bude práce probíhat a jak ji budeme hodnotit (kritéria – zapojení se do společného projektu formou týdenní služby při měření + zápis hodnot + jejich zhodnocení a porovnání (každá dvojice bude mít na starost jeden týden)
 •  Termíny odevzdání a průběžné kontroly – každý týden při semináři

Realizační část

 

 Realizační část
 •    Seznámení s cíly a postupem projektu
 •       Žáci musí zjistit, co všechno měří meteorolog a co z toho lze měřit ve školních podmínkách + jaké přístroje či pomůcky k tomu budou potřeba + jak se naměřené hodnoty zpracují (práce s encyklopediemi, internetem - ukončené testem)
 •       Zveřejníme naše cíle na školních webových stránkách a ve školním časopise
 •     Příprava a umístění měřících přístrojů (dle možností) a určení jakým způsobem bude měření probíhat
 •  Rozpis týdenních služeb – žáci se rozdělí do dvojic, ve kterých budou po dobu jednoho týdne zaznamenávat naměřené hodnoty. Poté je na semináři společně zhodnotíme a určení žáci zpracují do tabulky či grafu a porovnají s oficiálními měřeními,  s údaji z jiných míst nebo s daty z předcházejících let.
 •       Po vystřídání všech žáků vyhodnotíme celé období a všechny dílčí výsledky spojíme do celkového hodnocení

Evaluační část

 

Závěrečná reflexe projektu
 •       Na závěr projektu vyhodnotíme celé období a rozhodneme se, zda budeme dále v projektu pokračovat.
 •       Výsledky naší práce zveřejníme na školních stránkách ve školním časopise
 •       Příští školní rok se bude projekt opakovat, abychom mohli naměřená data porovnávat se staršími daty naměřenými na stejném místě ve stejném období, případně jej prodloužit.


Pomůcky cíle:
 • internetové zdroje (čhmú, meteopress, …), učebnice zeměpisu, encyklopedie o podnebí a počasí, PC programy na zpracování dat, přístroje na měření, zápisník na změřené hodnoty

Přílohy

Meteorologická stanice - tabulka pro zapisování zjištěných hodnot

Poslední aktualizace 08.10.2011, staženo 3763x

Komentáře

Počet komentářů: 0 Zobrazit komentáře