Pro vstup do eLearningového kurzu je nutné přihlásit se.


Detail projektu či výukové aktivity

Stávám se čtenářem

Cílem projektu je seznámit se s oblíbenou literaturou svých spolužáků, vytvořit „strom“ z oblíbených knih a zpracovat dané téma podle své fantasie (zahrát divadlo, vytvořit loutku, napsat básníčku, nakreslit plakát…).
„Ponořte se do světa snů, fantasie a pohádek, kde dobro vždy zvítězí; do života a vztahů francouzské společnosti, která do popředí svého světa staví peníze, majetek a postavení.“

Vložil(a):
Mgr. Dominika Švehlová (Detail uživatele)
Autor(ři):
Dominika Švehlová, Pavla Brůhová, Lenka Babišová, Dagmar Stárková
Škola:
Základní škola T.G.Masaryka Mnichovice okres Praha-východ.,příspěvková organizace - Mnichovice, Bezručova 346 - (Detail školy)
Hodnocení:
(0 hlasů)

Další informace

Délka trvání: jeden den
Věk: 7 - 15 let
Průřezová témata:
 • Osobnostní a sociální výchova (OSV)
 • Multikulturní výchova (MuV)
 • Mediální výchova (MeV)
Předměty:
 • Český jazyk
 • Cizí jazyk
 • Občanská nauka
 • Výtvarná výchova
 • Ostatní
Dovednosti:
 • •   rozvíjet u žáků klíčové kompetence (především tvořivost,  kooperativní a sociální dovednosti, samostatnost a odpovědnost, schopnost hodnotit)
 • •   rozvíjet osobnostně-sociální dovednosti a estetické cítění
 • •   rozvíjet kritické myšlení a kritické vnímaní a hodnocení různých zpráv či zdrojů
Oborové cíle:
 • •   seznámit žáky s oblíbenou knihou spolužáka, budovat jejich vztah k literatuře a rozvíjet schopnost aktivní práce s textem

Popis projektu či výukové aktivity

Motivační část

Použité metody:
 • ARÉNA
 • PŘEMĚNA
 • VÝUKOVÝ PLAKÁT

Žáci byli předem požádáni si do školy přinést svojí oblíbenou knihu, se kterou by rádi seznámili své spolužáky, doporučili ke čtení. Celý projektový den se nesl v duchu knih, práce s daným textem/tématem skupiny, výtvarnou, divadelní dílnou.


Průběh projektového dne:

1. BLOK -  8:00 – 9:00

Úvod – seznámení s oblíbenou knihou.

Děti si přinesou oblíbenou knížku, popovídají si o ní, vyplní + vybarví list vrby (každý dostane připravený, vystřihnutý)

Seznámení dětí, že kromě prózy, příběhů s dětským hrdinou a pohádek je i poezie, básničky, verše. Vyučující přečte cizojazyčný text související s vybraným tématem skupiny.

 

2. BLOK - 9:15 – 10:15

Výtvarná dílna.

Práce s vybraným tématem, dle rozdělení skupin si každý vyučující vybere techniku, formu…(např. plakát, loutky, kulisy, modelování …apod.)

 

3. BLOK - 10:30 – 11:30

Práce s textem.

S vybraným tématem pracovat dle možností skupiny, tzn. např. báseň rozšířit (pokračování), vymyslet vlastní básničku, zdramatizovat, vytvořit komiks apod.  

Realizační část

Skupina č. 1 – 1. -3. třída

Děti byly rozděleny do jednotlivých podskupin, v každé vždy zástupci všech ročníků. Popovídali jsme si o oblíbených knihách a autorech a některé vybrané pasáže jsme si i přečetli. Poté jsme začali pracovat s vybranou básničkou od Jiřího Žáčka Ufoni (viz. http://jirizacek.cz/ukazky-tvorba-pro-deti.html). Přečetli jsme ji, vysvětlili neznámá slova a popovídali o jejím smyslu. Následně si každá skupina vybrala různé zpracování – od kreslení plakátů, vyrábění loutek až po přebásnění a dramatizaci básně.

Skupina č. 2 – 4. -6. třída

I zde byly děti rozděleny do jednotlivých podskupin, v každé zástupci jednotlivých ročníků. Po seznámení se s jednotlivými oblíbenými knihami svých spolužáků, jsme si přečetli část pohádky v angličtině (Treasury of Fairy Tales, retold by Jane Carruth, The Hamlyn Publishing Group 1991 - The Sleeping Beauty). Následně každý žák dostal pracovní listy v angličtině s kratší verzí pohádky, ilustracemi a úkoly. Děti byly schopny tuto verzi přečíst, seznámily s novými slovíčky a splnily všechny úkoly (viz. příloha č. 1). Nakonec si každá skupina vybrala aktivitu, pomocí které pohádku zpracuje. Někteří vytvářeli komik, jiní vyráběli papírové loutky, které poté použili při dramatizaci pohádky. (viz. http://www.dltk-teach.com/rhymes/sleeping-beauty/index.htm) 

Skupina č. 3 – 7. -9. třída

Také tady došlo k rozdělení žáků do jednotlivých podskupin se zástupci jednotlivých ročníků. Žáci se seznámili s různorodými cíly literatury, literárními soutěžemi, cenami a jejich smyslem (viz. příloha č. 2). Dostali volně k nahlédnutí časopisy zabývající se literaturou a knihami. Poté jsme si přečetli vybranou část textu a debatovali jsme o dějinných událostech a příbězích z autorova života, jeho myšlenek či hesel (viz. příloha č. 3). Postupně jsme jednotlivé otázky přenesli do současné doby a současné společnosti

·         sňatky z rozumu, vztahy stáří a mládí     X      aktuální číslo deníku Blesk – vztahy současných hvězd showbyznysu, věkově neúměrná manželství

·         touha Harpagona po penězích a hromadění majetku     X      aktuální číslo deníku MF Ekonomika

Nakonec každá skupina zpracovala dané téma dle své vlastní fantasie. Vznikly plakáty na divadelní hru Lakomec; loutky a masky, které jsme použili ke krátké dramatizaci; novinové články s názvy Harpagon ztrácí majetek (Mladá Fronta), Harpagon rozprodává rodinu (Blesk), Harpagon opět vydělává (MF příloha Ekonomika); myšlenkové mapy (Velmi křehké vztahy v Lakomci, O čem by mohl psát Moliére dnes?) a plakát Střepiny zpětné vazby.

Evaluační část

Každá ze skupin ukončila práci společným zhodnocením práce, slovním i písemným ohodnocením jednotlivých výrobků i celého projektového dne. Využito bylo jak anonymní ohodnocení jednotlivých výrobků, tak i jmenovité hodnocení. Děti si vytvořily strom čtenářství, loutky, masky, plakáty, zahrály si divadlo. S touto formou výuky byly všichni velmi spokojeni, učili se společné komunikaci, spolupráci, vzájemné toleranci, vyhledávání informací a prezentaci výsledků své práce.


Pomůcky cíle:
 • Pomůcky:
 • •   pastelky, nůžky, lepidlo, čtvrtky, psací potřeby, noviny, časopisy, plakáty
 • •   viz. přílohy
 • Výstup projektového dne:
 • Strom čtenářství – vrba, loutky a masky k jednotlivým tématům podle skupin, plakáty, komiksy (viz. fotografie).

Přílohy

Příloha č.1

Poslední aktualizace 27.02.2012, staženo 3899x

Příloha č.2

Poslední aktualizace 27.02.2012, staženo 3751x

Příloha č.3

Poslední aktualizace 27.02.2012, staženo 3634x

Výstup - čtenářský strom

Poslední aktualizace 27.02.2012, staženo 4593x

Výstup - čtenářská vitrína

Poslední aktualizace 27.02.2012, staženo 4098x

Výstup - čtenářská nástěnka 1

Poslední aktualizace 27.02.2012, staženo 4609x

Výstup - čtenářská nástěnka 2

Poslední aktualizace 27.02.2012, staženo 4616x

Fotografie - skupina 1

Poslední aktualizace 27.02.2012, staženo 3576x

Fotografie - skupina 1

Poslední aktualizace 27.02.2012, staženo 3555x

Fotografie - skupina 2

Poslední aktualizace 27.02.2012, staženo 3506x

Fotografie - skupina 2

Poslední aktualizace 27.02.2012, staženo 3484x

Fotografie - skupina 2

Poslední aktualizace 27.02.2012, staženo 3398x

Fotografie - skupina 3

Poslední aktualizace 27.02.2012, staženo 3405x

Komentáře

Počet komentářů: 0 Zobrazit komentáře