Pro vstup do eLearningového kurzu je nutné přihlásit se.


Detail projektu či výukové aktivity

Přírodou krok za krokem

Celý projekt se opírá o přírodovědné téma týkající se základních informací z oblasti rostlin a živočichů. V podrobnějším popisu a charakteristice našeho projektu je blíže popsaná pouze část o ROSTLINÁCH v délce dvou vyučovacích hodin, neboť podobným způsobem lze realizovat i část o zvířatech. Na tomto projektu pracují souběžně dvě učitelky, které si mezi sebou jednotlivé skupiny vyměňují. V jedné hodině se skupina seznámí s rostlinnou částí projektu, ve druhé pozná zvířata, ve třetí a čtvrté dojde k propojení získaných znalostí s pohybovou aktivitou v tělocvičně, opakování a hodnocení.

Vložil(a):
Mgr. Kateřina (Detail uživatele)
Autor(ři):
Mgr. Kateřina Řačáková, Mgr. Jana Krátká
Škola:
Základní škola Litvínovská - Praha 9, Litvínovská 500 - (Detail školy)
Hodnocení:
(0 hlasů)

Další informace

Délka trvání: více než tři vyučovací hodiny
Věk: 8 - 11 let
Průřezová témata:
 • Osobnostní a sociální výchova (OSV)
 • Environmentální výchova (EV)
Předměty:
 • Český jazyk
 • Jazyková prvouka
 • Přírodověda
 • Výtvarná výchova
 • Tělesná výchova
Dovednosti:
 • Kompetence k učení – třídí a chápe informace.
 • Kompetence k řešení problémů – získané vědomosti využívá k objevování variant řešení.
 • Kompetence komunikativní – kvalitně komunikuje s ostatními lidmi.
 • Kompetence sociální a personální – spolupracuje ve skupině.
Oborové cíle:
 • 1.   žák si vybaví poznatky, které ví o rostlinách
 • 2.   shrne poznatky o stavbě a dělení rostlin dle stonku
 • 3.   vyvodí a zařadí rostliny k druhu
 • 4.   naučí se pojmenovat alespoň dvě léčivé rostliny
 • 5.   v časovém limitu 5 min. splní pohybové aktivity v tělocvičně spojené s požadovaným úkolem o rostlinách.

Popis projektu či výukové aktivity

Motivační část 1. bouře mozků ke slovu ROSTLINY ( zapisuje se na tabuli) Realizační část 2. práce s pracovním listem (příloha č.1a) – zopakovat dělení rostlin podle druhu stonku, samostatně doplnit úkol 3. práce na tabuli (zde namalovaný strom a květina) – společné doplnění stavby rostlin 4. práce s pracovním listem (příloha č. 2) – po zodpovězení otázky – Co je na obrázcích? (byliny), ve skupinách žáci doplní doplňovačky, (skupiny se samovolně vytvořily na začátku projektu podle rozmístění lavic) 5. otázka: Poznáte mezi vyplněnými rostlinami léčivku? (pampeliška) Znáte jiné třídění bylin? (okrasné, kvetoucí, jedovaté apod.) K čemu asi slouží léčivky? (čaje, obklady…) 6. práce na tabuli, zde jsou vypsané další léčivé rostliny a rozděleny bylina, strom, keř – podběl, pampeliška, heřmánek, maliník, lípa, bříza 7. práce do pracovního listu (příloha č. 1b) – diskuse a nové informace o každé léčivce, ukázky obrázků, mladší žáci si vybarvují léčivky, starší si dělají poznámky Evaluační část 8. hra na magnetickou tabuli v daných skupinách – po domluvě žáci přiřazují ke slovům bylina, strom, keř obrázky probíraných léčivek (příloha č.3) 9. žáci se přesunou do tělocvičny (pomůcky – tv převlečení, pastelky, pero, pití) 10. rozřazení do skupin podle typu obrázků (příloha č. 4) – po zemi jsou rozházené obrázky stejných stromů, keřů, bylin – každý si sebere jeden obrázek a sami přijdou na to, jak se k sobě přiřadit a vytvořit skupiny 11. rozdání Vzpomínkového listu, který musí žáci po splnění rohové hry vyplnit, doplní také své jméno 12. rohová hra – ze startu vyběhne celá skupina do prvního rohu, přečte si úkol a pokračuje do dalších rohů dle zadání (viz. příloha č. 6) – pokud vše skupina zvládne bez chyb, podepíši Vzpomínkový list, v opačném případě nikoliv 13. takto se vystřídají všechny skupiny, které ve volném čase skládají skládačky uprostřed tělocvičny a přiřazují názvy složeného (viz. příloha č. 7) 14. společné hodnocení dne, kdo zvládl, kdo nezvládl, úklid, převlečení se.


Pomůcky cíle:
 • Informační pomůcky a zdroje:
 • Učebnice a pracovní sešity Prv 1. – 5. ročník
 • Encyklopedie rostlin
 • Manipulační žákovské atlasy
 • Atlas léčivek

Přílohy

příloha č. 2

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 5562x

příloha č 1 b

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 2666x

příloha č 1a

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 2578x

příloha č. 3

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 2310x

příloha č 3

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 2163x

příloha č. 3

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 2196x

příloha č. 4

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 2304x

příloha č. 4

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 2214x

příloha č. 5

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 2227x

příloha č. 6

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 2363x

příloha č. 6

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 2295x

příloha č. 6

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 2488x

Komentáře

Počet komentářů: 0 Zobrazit komentáře