Pro vstup do eLearningového kurzu je nutné přihlásit se.


Detail projektu či výukové aktivity

Badatelé po Africe

Jako badatelé po „černém“ kontinentu si veďte zápisky z cesty a vytvořte informační nástěnnou mapu o přírodních prostředích Afriky (na přiložený balicí papír).

Vložil(a):
Ja Erudis, o.p.s. ono (Detail uživatele)
Autor(ři):
Alena Dvořáková, Jaroslava Charvátová, Michaela Strejčková, Ivana Šimková; ZŠ Kollárova, Jihlava
Hodnocení:
(0 hlasů)

Další informace

Délka trvání: více než jeden den
Věk: 11 - 13 let
Průřezová témata:
 • Osobnostní a sociální výchova (OSV)
 • Multikulturní výchova (MuV)
 • Environmentální výchova (EV)
 • Mediální výchova (MeV)
Předměty:
 • Cizí jazyk
 • Zeměpis
 • Přirodopis
Dovednosti:
 • učit se pracovat s odbornou literaturou, vyhledávat a zpracovávat potřebné informace
 • rozvíjet kreativní myšlení a  kooperativní dovednosti žáků
Oborové cíle:
 • získat základní poznatky o přírodním prostředí Afriky
 • rozvíjet schopnost práce s mapou

Popis projektu či výukové aktivity

Úvodní evokační a organizační část

 

Realizaci projektu předcházely hodiny zeměpisu a přírodopisu, v nichž byli žáci seznámení se základními informacemi o typech přírodní krajiny a o fauně a flóře. Dva dny před hlavním projektovým dnem byli žáci, teď již badatelé, rozděleni do pěti skupin – expedičních týmů. Podle informací, které badatelé získali z hodin zeměpisu a přírodopisu, si sami vybrali typ krajiny, který by rádi prozkoumávali podrobněji. K danému tématu měli shromáždit a přinést obrázky, fotografie a jiné dokumenty.

 

Realizační část

 

1. den (dvě vyučovací hodiny - co skupiny nestihnou v zadaném čase, musí splnit za domácí úkol)
a) připomenutí (resp. poslední korekce složení skupin) - žáci byli již v motivační části projektu rozděleni do pěti skupin podle zvoleného typu přírodní krajiny:
- středomořská oblast
- pouště
- savany
- tropický deštný les
- oceány
b) skupiny obdržely písemné zadání úkolů (viz příloha Úkoly)
c) jednotlivé expediční týmy plánují cestu (viz příloha Formulář)

 

2. den (jedna vyučovací hodina)
a) rozdělení pomůcek
b) stanovení pravidel hlavní části projektu:

       - čas:

           - 15 minut motivace – film o Africe + vzkaz puštěný z magnetofonu

           - 3 vyučovací hodiny na práci ve skupinách

           - 1 vyučovaní hodina na přípravu prezentace

           - 1 vyučovaní hodina na prezentaci - podání zprávy z cesty

       - prostor: kmenová třída

       - konzultace nad přinesenými podklady (obrázky, fotografiemi, texty a jinými dokumenty)

       - kritéria hodnocení - společná domluva a stanovení podmínek, za kterých bude expedice úspěšná

 

3. den - hlavní část projektu (5 vyučovacích hodin)
a) samostatná práce ve skupinách - plnění úkolů expedice
b) příprava prezentací
c) prezentace výsledků: vzájemné ukázání vytvořených map, přečtení zápisků z cesty apod.

4.den (1 vyučovací hodina)
- sebehodnocení žáků, hodnocení práce skupin, prezentací a informační mapy, vystavení nástěnné mapy ve třídě

Závěrečná reflexe projektu

1. POZITIVA
- předání základních informací o problematice ještě před zahájením projektu
- aktivita žáků při shromažďování informačních zdrojů
- vytvoření atmosféry hudbou s africkou tématikou
- možnost volby zpracovávaného okruhu
- rozumné (reálné) časové rozvržení práce
- samostatnost žáků, prostor pro rozvíjení kooperace
- rozmanitost úkolů (úkol 1 rozvíjí představivost, pěkně pomůže vžít se do situace; jazykově vybavený domorodec z úkolu 2 mě pobavil, ale je to vtipný způsob, jak využít v projektu žákovskou znalost jazyků; na úkolu 3 – mapa - je pěkné, že každá skupina vytvoří jen část celku, který vznikne až spojením výsledků práce všech skupin. To se mi moc líbí.)

2. PŘIPOMÍNKY A NÁVRHY
- shromažďování informačních zdrojů: 2 dny se mi na to zdá málo, dejte jim aspoň týden.
- nástěnné mapy: Trošičku mi uniká, co všechno má na těch mapách být – vypracování všech zadaných úkolů kromě mapy? (tj. zákl. informace o expedici, o krajině a otázky do NG), v úkolu 2 se totiž také mluví o nějakém deníku (knížce) – ta má být zvlášť?
- úkoly: Myslím, že šesťáci by v daném čase zvládli klidně ještě úkol či dva navíc, zkuste o něčem popřemýšlet.
- 5 soutěžních otázek do časopisu: Bylo zamýšleno, že si tyto otázky zkusí po prezentaci skupiny navzájem vypracovat, aby se zjistilo, co se žáci nového naučili? To bych doporučila, vedlo by to i k větší pozornosti při prezentacích.


Pomůcky cíle:
 • školní atlas, tematický atlas, geografické encyklopedie, knížky o přírodě, anglické a německé slovníky, balicí papír, čtvrtky, psací potřeby, pastelky, písek, přírodní materiály, krepový papír, útržky látek, nůžky, lepidlo

Přílohy

Úkoly

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 3685x

Formulář

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 3324x

Cestovatelský deník

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 3373x

Cestovatelský deník 2

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 3230x

Cestovatelský deník 3

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 3228x

Komentáře

Počet komentářů: 0 Zobrazit komentáře