Pro vstup do eLearningového kurzu je nutné přihlásit se.


Detail projektu či výukové aktivity

Pověsti aneb Jak to bylo doopravdy

Zvyšte schopnost žáků pochopit přečtený text pomocí technik práce s textem.

Vložil(a):
Ja Erudis, o.p.s. ono (Detail uživatele)
Autor(ři):
Mgr. Světla Maťátková, Mgr. Bohuslava Korbová, Mgr. Ilona Wicheová, PaedDr. Kamila Štefánková, Mgr. V. Sochorová; ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240
Hodnocení:
(1 hlas)

Další informace

Délka trvání: jeden den
Věk: 7 - 12 let
Průřezová témata:
 • Osobnostní a sociální výchova (OSV)
Předměty:
 • Český jazyk
 • Jazyková prvouka
 • Přírodověda
 • Výtvarná výchova
 • Pracovní činnosti
Dovednosti:
 • posilování pozitivního klimatu ve škole  - spolupráce dětí z různých tříd
 • zvyšování schopnosti dětí rozumět psanému textu za využití technik práce s textem
 • prokázat otevřenost školy - nabídnout spolupráci s rodinou
Oborové cíle:
 • seznámit žáky s místními  pověstmi
 • učit žáky připravovat jednoduchá jídla za dodržování hygienických pravidel

Popis projektu či výukové aktivity

Úvodní evokační a organizační část

V hodinách čtení se děti postupně seznámily s pěti vybranými pověstmi. Proběhla také prohlídka radnice a měšťanských domů na náměstí. V projektový den byly na dveřích každé třídy vyvěšeny plakáty s názvem pověsti nebo místa, kde se děj příběhu odehrával.

Realizační část

100 dětí z pěti tříd bylo rozděleno do 5 skupin. Každá pověst měla svou barvu – rovnoměrné zastoupení všech věkových kategorií ve skupině. Děti si pověst týden předem vylosovaly barevným žetonem a před realizací projektu si dle svého zájmu vybraly jednu ze 4 nabízených činností – čímž vzniklo celkem 20 pracovních skupin. Každá z 5 vyučujících měla určenou jednu pověst.

 

Původně zamýšlené činnosti pro každou ze čtyř skupin:

a) tvoření živých obrazů s použitím jednoduchých, vlastnoručně vyrobených masek
b) vytvoření domovního znaku – koláž a ozdobným písmem název pověsti
c) leporelo – využijeme jako kulisy k písni
d) píseň či báseň (využití klíčových momentů v pověsti)
 

Skutečně realizované činnosti:

Pověst „Dům u kozlíčků“

V komunitním kruhu si děti zopakovaly danou pověst, určily klíčové momenty v pověsti a rozdělily se do pracovních skupin po 5 dětech. Každá skupina si vybrala živý obraz, který ztvární. V rámci skupiny si rozdělily role, dotvářely si určené postavy výtvarně i dramaticky. Jednotlivé části společně spojily do celku a dotvořily. V další části projektu se rozdělily do jiných skupin podle výtvarného zájmu - vytvářely kulisy, znak a dokončovaly pověst tak, jak to mohlo být doopravdy.


Pověst „Koudelova kašna“

V komunitním kruhu si děti společně zopakovaly pověst a vyvodily klíčové momenty. Každý pojmenovaly a rozdělily se do skupin, ve kterých si určily role. Každý klíčový moment pověsti ztvárnily jako živý obraz. Pro bližší určení postav si vyrobily masky a doplňky.
V další části projektu děti pletly z připraveného těsta housky, které později za pomoci rodičů upekly. V souvislosti s touto činností se děti naučily správný postup při pečení pečiva. Na závěr (před prezentací pro ostatní skupiny) jsme v komunitním kruhu společně hodnotili svou spolupráci a činnost ve skupinách.


Pověst „O bílé čepičce“

V komunitním kruhu se děti znovu ponořily do děje pověsti. Rozdělily ji na jednotlivé části a podle nich i do skupin. Každá skupina měla za úkol vytvořit část leporela a k němu živý obraz s komentářem. Protože se děj pověsti odehrává v hostinci, měly děti jako další úkol připravit pohoštění pro všechny účastníky projektu – příprava pomazánky na chlebíčky a instantní nápoje – ve stylovém prostředí. Na závěr (před prezentací pro ostatní skupiny) proběhlo hodnocení dojmů v komunitním kruhu.


Pověst „O zlaté cihličce a stříbrné kachničce“

V komunitním kruhu jsme si zopakovali děj pověsti a stanovili její klíčové momenty. Sestavili jsme osnovu pověsti do pěti bodů a podle toho se rozdělili do skupin. Cílem skupin bylo vytvoření leporela pomocí nastěnných plakátů, doplněných verši a znakem pověsti. Hodnocení opět proběhlo v komunitním kruhu.


Pověst „O havlíčkobrodské smrti“

V komunitním kruhu jsme si znovu zopakovali děj pověsti. Stanovili jsme si klíčové momenty. Děti jsem rozdělila do skupin tak, aby si všechny skupiny věkově odpovídaly. Každá skupina měla za úkol vytvořit část leporela, kterou doplnila verši, tak vznikla ucelená báseň. V závěru jsme všichni společně pracovali na výrobě znaků dané pověsti (kostlivec, zvon, kosa). Hodnocení dojmů proběhlo opět v komunitním kruhu.
 

Závěrečná reflexe projektu

Společná prezentace práce všech zúčastněných skupin (především živých obrazů) proběhla na závěr ve školním klubu. Výtvarné práce byly vystaveny ve třídách a na chodbách – výzdoba. Následující den proběhlo další hodnocení v kolektivu jednotlivých tříd. Na práci v projektovém dnu navazovala v následujícím období výuka v hodinách prvouky, českého jazyka a dějepisu.


Pomůcky cíle:
 • havlíčkobrodské pověsti (viz příloha Pověsti), balicí papír, psací potřeby, nůžky, lepidla, izolepa, obálky, fixy, vodové barvy, pastelky, potřebné potraviny a polotovary

Přílohy

O Hnátovi a Brodské smrti

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 3386x

O Kašičkovském domě

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 3214x

O bílé čepičce

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 3207x

O nepoctivém pekaři Koudelovi

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 3231x

O domu U Kozlíčků

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 3183x

Komentáře

Počet komentářů: 0 Zobrazit komentáře