Pro vstup do eLearningového kurzu je nutné přihlásit se.


Komentáře k projektu či výukové aktivitě

Povinná výbava cyklisty

Výuková jednotka, ve které si mají žáci zopakovat pravidla silničního provozu a seznámit s povinnou výbavou
cyklisty. Smyslem je uvědomění si nutnosti povinné výbavy nejen z hlediska dodržování pravidel silničního provozu, ale také ochrany zdraví svého a svého okolí.

Zpět na podrobný popis projektu

Komentáře