Pro vstup do eLearningového kurzu je nutné přihlásit se.


Komentáře k projektu či výukové aktivitě

Meteorologická stanice

Cílem projektu je seznámit žáky s prací meteorologa a teoreticky i prakticky si ji vyzkoušet. Po získání informací, co všechno práce meteorologa obnáší a jaké ukazatele meteorolog sleduje, žáci vyhodnotí, co by bylo možné  měřit v podmínkách školy. Sestrojí si vlastní meteorologickou stanici, umístí ji na vhodném místě a budou v týdenních intervalech sledovat a zapisovat naměřené hodnoty (teplotu, srážky, vítr, tlak,…). Data budou porovnávat s hodnotami z jiných míst ČR či s údaji z předcházejících let (vypracují tabulku či graf).

Zpět na podrobný popis projektu

Komentáře