Pro vstup do eLearningového kurzu je nutné přihlásit se.


Komentáře k projektu či výukové aktivitě

Přírodou krok za krokem

Celý projekt se opírá o přírodovědné téma týkající se základních informací z oblasti rostlin a živočichů. V podrobnějším popisu a charakteristice našeho projektu je blíže popsaná pouze část o ROSTLINÁCH v délce dvou vyučovacích hodin, neboť podobným způsobem lze realizovat i část o zvířatech. Na tomto projektu pracují souběžně dvě učitelky, které si mezi sebou jednotlivé skupiny vyměňují. V jedné hodině se skupina seznámí s rostlinnou částí projektu, ve druhé pozná zvířata, ve třetí a čtvrté dojde k propojení získaných znalostí s pohybovou aktivitou v tělocvičně, opakování a hodnocení.

Zpět na podrobný popis projektu

Komentáře